Feitjes

Er zijn op dit moment 362 gebruikers bekend op deze site. De maximale gamerscore onder deze personen is 194699 en het gemiddelde is 22493.1.

Deze 362 zijn opgeteld goed voor een gamerscore van 8142503. Hiervan is 3357626 behaald in Xbox One games, gemiddeld 9275.2 per persoon.

In totaal zijn er 16723 Xbox One games gespeeld, gemiddeld 46.2 per persoon.
Per Xbox One game is een gemiddelde gamerscore behaald van 200.8.

De meest gespeelde game is Forza Motorsport 5 die door 250 mensen is gespeeld.
De minst gespeelde game is The Escapists: The Walking Dead die slechts door 1 persoon gespeeld is.